Lid Nederlandse Vakgroep Keramisten

Sinds maart dit jaar ben ik als lid opgenomen bij
de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de NVK
Een opsteker!
Waardering voor mijn vakmanschap en eigenheid.

NVK ws